Lanat Resistent

Detta är en slitstark produkt som appliceras i tunna skikt. Produkten kan erhållas i olika kulörer genom tillsats av Lanat Färgpasta. Produkten ger en yta som är mycket motståndskraftig för såväl mekanisk som kemisk påverkan.Vanligen appliceras Lanat Resistent med roller i två skikt vilket ger en skikttjocklek på ca 0,1 mm. Före applicering bör eventuella skador och sprickor i betongen lagas med exempelvis Lanat Nivelleringsmassa.

Lanat Nivelleringsmassa

Med Lanat Nivelleringsmassa kan man göra tjocka beläggningar i olika kulörer. Skikttjockleken varierar vanligen mellan 2 till 5 mm. När betongen är mekaniskt skadad, kemiskt påverkad, sönderfrusen eller krackelerad blir skiktet av Nivelleringsmassa en ny toppyta på betongen. Den nya ytan slutlackeras med Lanat Resistent eller Lanat UVR. Kommande sprickbildning i betongen blir starkt reducerad av denna produkt. I speciella situationer kan Lanat Nivelleringsmassa användas för att utjämna mycket stora nivåskillnader.

Lanat Fog Tix

Med Lanat Fog Tix kan flera olika typer av fogar utformas. Produkten är mycket tixotrop vilket innebär att den är lämplig även för genomgående öppna fogar där andra produkter inte fungerar. För att uppnå mycket lättstädade och hygieniska golv kan man utforma hålkäl längs väggarna med denna produkt. Bilden visar ett tvärsnitt av ett hålkäl och en rak fog.

Lanat UVR

Denna produkt har utvecklats för att kunna erbjuda våra kunder fler kulörer. Lanat UVR är vattenbaserad och har en mycket god ljusbeständighet. Produkten bildar en sidenmatt beläggning som fäster på de flesta material: betong, trä, board, plast av olika typer, asfalt och dessutom på samtliga Lanatprodukter. Produkten är testad för kemikalier, provad mot mekanisk påverkan, UV testad och har goda resultat i dessa tester.

Lanat Gjutmassa

Lanat Gjutmassa är en produkt som blandas med 75% (volym) Lanat Gjutsand. Resultatet är en kostnadseffektiv beläggning med mycket hög hållfastighet och god formbarhet. Det enkelt att t ex utforma en uppfart vid en port.

Gjutmassan kan ta upp rörelser i underlaget och behåller sin hållfasthet även i tunna skikt.

Lanat Spackel

Denna produkt kan användas för att laga skador i betongen men också för att utjämna nivåskillnader när betongen ligger i olika nivåer. Produkten är tixotrop vilket möjliggör utformning av en kil. Att produkten är tixotrop gör den även lämplig för genomgående öppna fogar där andra produkter inte fungerar.

Arbetsinstruktioner

Nedan följer några anvisningar för att lösa olika typer av problem som förekommer bland olika typer av industrigolv.

Oljeskadade golv

Hur bra rengöringsmetoder vi än har så kan vi inte komma åt olja som har trängt in i betongen.  Många års erfarenhet … (klicka på knappen för att läsa vidare)

© 2019 LanatPlast AB