Oljeskadade golv

Hur bra rengöringsmetoder vi än har så kan vi inte komma åt olja som har trängt in i betongen. Många års erfarenhet har emellertid visat att vi med följande system kan göra beläggningar som håller på oljeförorenad betong.

Rengöring:

Betongen diamantslipas så att minst 90% av golvytan blir renskuren. 

Lanat Resistent på oljeskadade golv

Märken efter oljefläckarna finns kvar, men Lanat Resistent kommer att fästa likvärdigt på hela ytan.

Erfarenhetsmässigt vet vi att Lanat Resistent på denna välslipade yta kan förtränga resterande olja i betongens ytskikt och därefter ge ett mycket bra fäste i betongens stenmaterial.

Vad händer med oljan på sandkornets yta?

Vad händer med oljan på sandkornets yta när denna behandlas med Lanat Resistent respektive en vattenemulsion av epoxi eller akryl?

Lanat Resistent tränger undan oljan

Lanat Resistent har förmågan att tränga undan oljan och fästa på stenytan. Man märker också att den undanträngda oljan finns ovanpå den uttorkade Lanatlacken. Denna oljehinna minskar vid flera strykningar och brukar i praktiken inte orsaka halka. För att helt eliminera halkrisk kan halkskydd nr:2 tillsättas i sista behandlingen ca 25 g/m2.

Ovanstående egenskapen gör Lanat Resistent till en ändamålsenlig produkt även för betonggolv förorenade av olja. För att ett lyckat resultat skall uppnås är den ovan nämnda diamantslipningen absolut nödvändig.

© 2019 LanatPlast AB